go to the site main content
Strona główna » o nas

o nas

O NAS

Pracownia „Małe Dzieje”
poznawanie i promocja historii lokalnej
Londyn 2005 – Kraków 2010

Rozpoczęliśmy działalność w środowisku emigracyjnym w Londynie przed pięcioma laty. Zrealizowane w latach 2005 – 2010 projekty związane były przede wszystkim z potrzebami tej społeczności, ale mogą dać wyobrażenie o kierunkach naszych zainteresowań, jak również o metodach pracy. Badanie i popularyzowanie tożsamości lokalnej ma charakter uniwersalny, a doświadczenie zdobyte w kraju, gdzie uprawianie local history stanowi utwierdzony i szeroki nurt aktywności społecznej oraz intelektualnej dało nam dobre podstawy do rozszerzenia działalności.

Nasza oferta to:

  • Monografie miejsc, środowisk, przedsięwzięć kulturowych i gospodarczych.
  • Biografie i dzieje rodzinne.
  • Redakcja pamiętników, dzienników, wspomnień; rejestracja i opracowanie historii mówionej.
  • Kwerendy źródłowe i porządkowanie archiwów.
  • Bogate formy popularyzacji (czasopisma, książki, wykłady, wystawy, konferencje, spacery historyczne i rajdy, ścieżki edukacyjne).

Pracownia „Małe Dzieje” zajmuje się poznawaniem i promocją szeroko rozumianej historii lokalnej.

Budujemy także sieć wymiany pozytywnej wśród miłośników historii lokalnej i przygotowujemy się do wydawania pisma dla naszej dzielnicy.

Iza Chojnacka kieruje działaniami Pracowni od strony organizacyjnej. Jako absolwentka filologii polskiej ze specjalnością teatrologiczną (Uniwersytet Jagielloński, 1994), z doświadczeniem w pracy redakcyjnej i korektorskiej, czuwa także nad stroną językową powstających tekstów.

Paweł Chojnacki, jako historyk i publicysta z podstawami wynikającymi ze zdobytego wykształcenia skupia się głównie na warstwie merytorycznej prowadzonych prac.

W przypadku zleceń wymagających nadzwyczajnej specjalizacji zapewniamy udział w pracach konsultantów z poszczególnych dziedzin.

 


Paweł Chojnacki, ur. 1968 w Łodzi, doktor filozofii w zakresie historii społecznej – University College London (PhD – UCL, 2009, teza doktorska: The Making of Polish London through Everyday Life, 1956-1976, promotorzy – prof. George Kolankiewicz i dr Richard Butterwick), magister historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1995, praca magisterska: Utopie Augustyna Wróblewskiego, promotor – prof. Andrzej Chwalba, recenzent prof. Krzysztof Zamorski).

W latach 1980. współpracował z wieloma pismami „drugiego obiegu” i prasą emigracyjną. W okresie 1990-1992 dziennikarz „Czasu Krakowskiego”, Radia i TV Kraków, 1992-1993 redaktor i wydawca awangardowego miesięcznika „Piątek Wieczorem”, redaktor trzech edycji almanachu „Organizacja” (1993, 1996, 2003). Publikował m. in. w „Arce”, „Arcanach”, „bruLionie”, „Gazecie Polskiej”, Kwartalniku Historycznym „Karta”, „Maci Pariadce”, „Najwyższym Czasie!”, „Nowych Książkach”, „Nowym Państwie” oraz w „Tygodniu Polskim” i „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza” (Londyn).

Uczestnik Ruchu „Wolność i Pokój” oraz członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów (1988-1991, biogram w Encyklopedii Solidarności  ). Założyciel Klubu Politycznego im. Józefa Mackiewicza (1993-1997). Współorganizator różnych form poparcia dla walczącej Czeczenii (1994-2000), między innymi konwojów z pomocą humanitarną. W listopadzie i grudniu 2004 świadek „pomarańczowej rewolucji” na Ukrainie.

W latach 2005-2009 mieszkał i studiował w Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w dziejach emigracji niepodległościowej i zagadnieniach szeroko pojętej historii lokalnej. Interesuje się także problematyką kaukaską i ukraińską. Przygotowuje polską, rozszerzoną wersję pracy doktorskiej poświęconej życiu codziennemu Polskiego Londynu w latach 1950.-1980.

 


ORGANIZACJA I UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH:

1988: Kraków, „Świadomość zagrożona czy zagrożenie świadomością? Trudna tożsamość krnąbrnych narodów”, konferencja Koła Naukowego Historyków Studentów UJ – organizator, referat pt. Cyprian Godebski – czy  grenadier może być filozofem? Jednostka twórcza wobec kryzysów.

1989: Kraków, „Bunt jako zadanie wyobraźni”, konferencja Koła Naukowego Historyków Studentów UJ – organizator, referat pt. Historia szaleństwa w wyniku anarchizmu. Przypadek Augustyna Wróblewskiego. 

1991: Kraków, „Życie i twórczość Józefa Mackiewicza”, Uniwersytet Jagielloński – referat pt. Powieści Józefa Mackiewicza jako źródło historyczne. 

1994 – 2000: kilkadziesiąt wykładów poświęconych tradycji związków Polski i Kaukazu w XIX i XX w., m.in. Warszawa, Kraków, Poznań, Sopot, Kielce, Rzeszów.

2006: Londyn, „100 lat Polskiej Macierzy Szkolnej: kontynuacja, zmiany i nowe wyzwania”, PMS Zagranicą i UCL-SSEES – współorganizator, referat pt. Rola edukacji w dziejach Gminy Polskiej Londyn-Południe i Gminy Polskiej Zachodniego Londynu.

2006: Londyn, „Revolt but no Rising? 1956 in Poland” – UCL-SSEES, współorganizator, referat pt. “Pandora” versus “Londyńczyk”. Controversy between Adam Pragier and Juliusz Mieroszewski about 1956 and beyond. 

2006: Londyn, „Jerzy Giedroyc – Polish Immigrant, Politician, Editor. Maisons-Laffitte and Polish London”, Instytut Kultury Polskiej, Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego – referat pt. Jerzy Giedroyc – A Politician, Editor, Publisher and Epistolograph.

2011: Kraków, „Rycerze wolności. Polski Uniwersytet Na Obczyźnie i polscy naukowcy w Wielkiej Brytanii”, Uniwersytet Jagielloński – referat pt. Prof. Adam Pragier – wykładowca i doctor honoris causa PUNO – jako adwersarz „Kultury” i Juliusza Mieroszewskiego.

 


OTRZYMANE STYPENIA I GRANTY:

Polonia Aid Foundation Trust (PAFT) – subwencje: 2001, 2005, 2007, 2009.

Holy Family of Nazareth Educational Trust – subwencje: 2005, 2008.

M B Grabowski Fund – subwencje: 2005, 2006.

SSEES Scholarship – stypendium: 2005 – 2007.

UCL Graduate School Felllowship – stypendium: 2006 – 2008.

UCL Alumni Scholarships – subwencje: 2005/2006, 2006/2007.

 


PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE:

1998: Porwani w Czeczenii. 53 dni w niewoli (wspólnie z M. Kurzyńcem), Kraków.

1999: Kasztany z Gudermesu. Doświadczenie czeczeńskie, Kraków.

2006: Gmina Polska Zachodniego Londynu, 1959 – 1976 – 2003, Londyn – Lublin.

 2010: Ur. ’68. Notatki z ulic Krakowa 1988 – 1989, IPN, Warszawa.

Życie codzienne w Polskim Londynie, c. 1950 – 1980 – w przygotowaniu.


WYBRANE WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE W CZASOPISMACH:

Recenzje:

Dzieje dyspepsji religijnych w Niderlandach, w XVII w., „Universitas. Pismo pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 8/9 (17/18) listopad-grudzień 1989, (L. Kołakowski, Świadomość religijna i więź kościelna. Studia nad chrześcijaństwem bezwyznaniowym siedemnastego wieku, Warszawa 1964)

Kiszczak mówi, „Czas Krakowski”, 11-13.10.1991, (W. Bereś, J. Skoczylas, Generał Kiszczak mówi.... prawie wszystko)

Dlaczego jest tak, jak jest? Pierwsza historia III RP, „WUJ. Wiadomości Uniwersytetu Jagiellońskiego” 11.06.-15.07.1997 (A. Dudek, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej, Kraków 1997).

Pokolenie stanu wojennego, „Tydzień Polski”, Londyn, 8.12.2001 (L. Hass, Pokolenia inteligencji polskiej, Łowicz 1997)

Dawid i Goliat, „Nowe Książki” nr 10, październik 2005 (R. Dzwonkowski SAC, Z historii Kościoła katolickiego w ZSRS 1917-1991. Pogadanki w Radiu Watykańskim, Ząbki 2005)

Represje i postawy, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 16.08.2005 (R. Dzwonkowski SAC [red.], Głód i represje wobec ludności polskiej na Ukrainie 1932-1947. Relacje, Lublin 2004; R. Dzwonkowski SAC, O. Gorbaniuk, J. Gorbaniuk, Postawy katolików obrządku łacińskiego na Ukrainie wobec języka polskiego, Lublin 2001)

Sylwetki:

Zbyszek (Zbigniew Hegenbart-Korczyński), „Tygodnik Powszechny” nr 32 (2093), 6.08.1989

Historia szaleństwa w wyniku anarchizmu. Augustyn Wróblewski 1866-1913 (?), „Mać Pariadka. Wolny Magazyn Autorów”, nr 1/2001

Stanisław Skrzypek, „Tydzień Polski” nr 6, Londyn 12-16.02.2005

Polskie weekendy (Jan Stanisław Markiewicz), Kwartalnik Historyczny „Karta” nr 58, 2009

Wygnany z pamięci. Zygmunt Nowakowski, Kraków 1891 – Londyn 1963, „Dziennik Polski”, Kraków 21.01.2011

Rozmowy:

Marek Edelman, Zawsze ktoś jest Żydem, „Promieniści” nr 13 (124), Kraków, 3.04.1989, przedruk: „Nowy Dziennik”, Nowy Jork, 20.06.1989

Antony Polonsky, Rozumiem Traugutta, „Arka” nr 33, Kraków, maj-czerwiec 1991

Leopold Łabędź, Nazywać rzeczy po imieniu, „Arka” nr 36, listopad-grudzień 1991

Ks. Stanisław Musiał SJ, Krzyż i koński ogon, „Organizacja III”, Kraków 2003

Zbigniew S. Siemaszko, Rozmowa z..., „Tydzień Polski” nr 25, Londyn 25.06.2005

Publicystyka społeczno-historyczna:

Nieśmiertelnik w mokrej ziemi, „Organizacja”, Kraków, zima 1993/1994

Historia i opozycja, „Organizacja II”, Kraków, wiosna-lato 1996

Ostatnie zadanie Niezłomnych, „Tydzień Polski”, Londyn 22.09.2001

Śmierć pięknej Polski, „Tydzień Polski” nr 6, Londyn 16.02.2002


Lista nie obejmuje artykułów poświęconych problematyce wschodniej opublikowanych w „Arcanach”, „Nowym Państwie”, „Najwyższym Czasie!” i „Wiadomościach UJ”, zebranych w książce Kasztany z Gudermesu. Doświadczenie czeczeńskie, Kraków 1999.

 

Copyright 2010 Małe Dzieje, projekt i wykonanie Yellow-Lab