go to the site main content

Home

Piekna Gertruda

"Piękna Gertruda"
gazeta przyjaciół ulicy i okolicy

Przygotowujemy się do wydawania pisma lokalnego w naszej dzielnicy. Przewidujemy jego stopniowy rozwój – początkowo  zasięg obejmie ul. Św. Gertrudy i najbliższą okolicę (tytuł „Piękna Gertruda”), kolejnym etapem będzie cała dzielnica, czyli historyczny Stradom („Nasz Dom Stradom”), a docelowo obszar wraz z sąsiednią dzielnicą Wesoła („Wesoły Stradom”)....

Nowakowski

120 rocznica urodzin Zygmunta Nowakowskiego 

Dlaczego osoba tak powszechnie znana i zasłużona, o której pisano, że naturalnym miejscem jej pochówku powinna być krypta na Skałce została prawie zupełnie zapomniana? Godną i właściwą formą upamiętnienia tego wielkiego krakowianina byłoby ogłoszenie, w pięćdziesiątą rocznicę jego śmierci, roku 2013 – rokiem Zygmunta Nowakowskiego...

fot. Jan Stanisław Markiewicz

Trzy pudła na Brixton

W 1993 r. londyńczyk Jean Marc de Bruel Debroglio natrafił na ulicy w dzielnicy Brixton na pudła z papierami i stare zdjęcia… 2-3 tysiące fotografii. Na odwrocie pieczątka: „J.S. Markiewicz”. Lata – mniej więcej 1950.-60. W 2007 Nicole Tattersall rozpoznała na nich znane osobistości życia emigracyjnego. Unikalne fotografie dokumentujące życie codzienne Wychodźstwa w Wielkiej Brytanii....


„Małe Dzieje” (‘Little History’)
A Workshop for the Research and Promotion of Local History
LONDON 2005 – KRAKÓW 2010

We commenced our activity in Polish émigré society in London five years ago. The projects completed between 2005 and 2010 were responses to the requirements of this unique society, but they also testify to our general interests and working methods. The exploration and popularization of local identity has a universal character. The experience we gained in UK, where local history is a widely practised and appreciated social and 

intellectual activity, provided us with an excellent foundation on which to continue our work in our Homeland.

After returning to Poland we were able to establish Workshop in a more formal shape. The services we offer include: writing monographs of cities, provinces, companies, associations etc.; writing and compiling biographies, genealogies, and family histories; the editing of diaries, journals, and memoirs, the recording and writing of oral history; archival research, and the arrangement of archives (for families, firms, and institutions). We also popularize local history through a rich variety of media: newsletters, magazines, leaflets, books, lectures, exhibitions, conferences, historical walks, and educational pathways.

Copyright 2010 Małe Dzieje, projekt i wykonanie Yellow-Lab