go to the site main content
Strona główna » Czasopisma

Czasopisma

CZASOPISMA

"Piękna Gertruda" 
gazeta przyjaciół ulicy i okolicy

Przygotowujemy się do wydawania pisma lokalnego w naszej dzielnicy. Przewidujemy jego stopniowy rozwój – początkowo  zasięg obejmie ul. Św. Gertrudy i najbliższą okolicę (tytuł „Piękna Gertruda”), kolejnym etapem będzie cała dzielnica, czyli historyczny Stradom („Nasz Dom Stradom”), a docelowo obszar wraz z sąsiednią dzielnicą Wesoła („Wesoły Stradom”).

Pismo ukazuje się dzięki dotacji przyznanej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Realizacja naszych planów zależy zarówno od zainteresowania mieszkańców, jak i od hojności reklamodawców. Pierwszy numer ukaże się wiosną 2011 roku.

Kościółek pw. św. Gertrudy jest symbolem Pracowni „Małe Dzieje”.

Kościół św. Gertrudy znajdował się w Krakowie za kompleksem kościoła i klasztoru OO Dominikanów, na terenie dzisiejszych Plant w pobliżu ulicy Siennej. Zwany był kościołem Złoczyńców. Wzniesiony został w latach 1429-1432 z fundacji Mikołaja Wierzynka rajcy krakowskiego w miejscu pochówku ściętego mieczem w 1406 jego ojca, rajcy i skarbnika krakowskiego Andrzeja Wierzynka. Otaczał go cmentarz, na którym grzebano skazańców ściętych mieczem katowskim. Zgodnie z dawnym zwyczajem powieszonym odmawiano chrześcijańskiego pochówku. Cmentarz zamknięto w 1796. Kościół zburzony został w czasie potopu szwedzkiego, odbudowano go w latach 1666-1676. Ponownie zniszczono go w czasie konfederacji barskiej. Odbudowany w 1778, pod koniec XVIII wieku popadł w ruinę, którą zamknięto w 1810. W 1820 sprzedano go na licytacji i ostatecznie rozebrano w 1822. Pamiątką po nieistniejącej dziś świątyni jest nazwa pobliskiej ulicy św. Gertrudy.

(Z Wikipedii)

 


Dla tej i innych lokalnych inicjatyw otrzymaliśmy już poparcie Rady Dzielnicy I z którą współpracujemy. Dziękujemy!

 

 

 

Rekonstrukcja kościoła pędzla Marleny Bułhak:

kosciol

Tak dzisiaj wygląda to miejsce:

stan_obecny

(fot. Marlena Bułhak)

Copyright 2010 Małe Dzieje, projekt i wykonanie Yellow-Lab